Hoppa till innehåll

Mentorskap

Catarina Thuning - fotograf: Satu

Catarina Thuning – fotograf: Satu

Som Mentor vägleder jag dig/samtalspartnern i att själv hantera utmaningar eller ta in relevant hjälp utifrån. I mitt uppdrag som mentorn ingår att vända och vrida på utmaningar, bryta perspektiv, analysera behov, inspirera och slipa på argument för förändringar och framförallt vara ett stabilt bollplank.

Som mentorn är jag behjälplig i kreativa samtal, analysarbete och förändringsprocesser. Utmaningar kan finnas inom verksamhetsutveckling, personalfrågor, kompetensutveckling, organisationsförändring, ledarskap eller effektivisering, tolka genomförda utredningar.

Som Mentorn bidrar jag med att stötta och hjälpa dig/samtalspartnern i sin utveckling av förmågan att tänka och agera på sätt som gynnar organisationen och verksamheten.

Exempel på utvecklingsområden

  • Utveckla förmågan att tänka strategiskt i syfte att öka kvalitén
  • Utveckla förmågan att använda struktur och systematik i rollen som ledare i syfte att utveckla verksamheten
  • Ta plats och kliva fram i ledningsgruppen i syfte att bidra med kunskap och erfarenhet som verksamheten behöver för att utvecklas
  • Öka medarbetarnas engagemang och delaktighet i verksamhetsutvecklingen

Framgångsfaktorn med mentorskapet är att det inte finns något beroendeförhållande till mentorn. I mentorskapet utgår jag utifrån min långa erfarenhet som ledare samt möten och samarbete med olika professioner och organisationer. Jag har också mångårig erfarenhet av att vara ledare i politisk styrd organisation. Alla samtal baseras på ICF:s etiska regler vilket bl.a. omfattar tystnadsplikt.

> Etiska riktlinjer- ICF (International Coach Federation)