Hoppa till innehåll

Ny som chef

Första chefsuppdraget är spännande men också omvälvande med
nya och ovana utmaningar och ansvarsområden.

Nu ska du lära dig att släppa taget om att “göra” och ge andra en chans att växa. Du har kanske tidigare glänst med din förmåga och specialkompetens och utifrån detta fått saker uträttade.

Du ska nu inspirera andra att utvecklas, ta initiativ och göra bra ifrån sig. Du vill bevisa att din chef har fattat rätt beslut genom att välja dig som chef samtidigt agera som en fantastisk chef för dina medarbetare. Som coachande mentor till dig är jag ditt bollplank, någon du kan vara helt öppen med utan att tänka på hur du uppfattas.

Coachningen utgår ifrån dig och dina styrkor och förmågor för att öka din självkänsla och självförtroende samt utveckla en trygghet i ditt ledarskap och de nya situationer du ställs inför. Coachning i att utveckla färdigheter i coachande ledarskap, ta plats i ledningsgrupp och andra utvecklings forum.

Chefen är den enskilt viktigaste faktorn för medarbetarnas engagemang och utveckling och med ett coachande förhållningsätt skapas entusiasmen och driv i teamet. Som chef ska du dessutom leva upp till uppdragsgivarens ambitioner och förväntningar men också förhålla sig till överordnad chefs ledarstil.

De flesta nya chefer kommer direkt från en roll där de utmärkt sig för sin specialkompetens. När hen blir chef är det viktigt att i ett tidigt skede lära sig att släppa taget om att “göra” och ge andra en chans att växa. Nu ska hen i stället inspirera andra att utvecklas, ta initiativ och göra bra ifrån sig. Använda sin kunskap och förmåga att vägleda andra genom att förtydliga vad som ska göras och varför – samtidigt som du låter andra välja själva hur de ska ta sig an uppgiften.

För att kunna utveckla ett coachande ledarskap behövs god självinsikt, inre trygghet och ett balanserat liv. En bra chef måste lära sig vad som krävs för ett gott ledarskap, men framförallt utveckla sig själv för att hjälpa de personer hen ansvarar för att utvecklas, känna engagemang, ta större ansvar, använda sin kreativitet och lyckas nå mål de tidigare inte anat att de skulle nå. Alla är vi olika, vi har olika beteenden, olika förmågor. En del har större fallenhet för ordning och reda med sinne för detaljer, andra är mer visionära och målar med stora penseldrag, en del är eftertänksamma andra är mer verbala. En chef ska ha förmåga att bemöta, leda och engagera medarbetare med olika personligheter och kompetenser. Detta förutsätter att chefen har en inre trygghet och är genuin varför coachning av nya chefer alltid börjar med att stärka individen och utforska hens förmågor och tillgångar och skapa medvetenhet för att maximera personens personliga och professionella potential. Utifrån hens egen genuinitet coachas hen i sitt chefskap med syfte att utveckla ett coachande ledarskap

Förberedelser och ev verktyg

I de fall någon form av individuell analys har gjorts är det ett värdefullt underlag att reflektera kring. Om inte någon dylik analys genomförts, rekommenderas IDI både individuellt och i grupp.

Förslag på upplägg

Möte 1
Förväntningar, tankar kring ledarskap och egen utveckling.

Möte 2 – 3
Coachning kring den personliga utvecklingen, skapa medvetenhet, formulera individuellt mål, utforma handlingsplan

Möte 4
Utforska vad ett coachande ledarskap är och utforska vad som känns bekvämt och mindre bekvämt – skapa medvetenhet, formulera individuellt mål, utforma handlingsplan

Möte 5 – 8
Coachning av ett coachande ledarskap i praktiken

Catma AB

Adress:
Hertig Karlsgatan 11b
582 21 Linköping

Org.nr:
559120-3350
F-skattsedel