Hoppa till innehåll

IDI-profilering

Interpersonal Dynamics Inventory
www.idi.se

Med stöd av IDI ges möjlighet att öka din självinsikt och personliga utveckling. Du lär dig tolka andras beteende, utveckla din samspelsförmåga och ser olikheter i gruppen som en tillgång.

IDI hjälper personer att bättre förstå hur andra upplever dem. Med den kunskapen kan de lättare tolka andras beteende och utveckla sin samspelsförmåga. Upptäcker hur likheter och olikheter påverkar gruppens utveckling. IDI kan användas individuellt eller för en hel grupp. Med stöd av IDI förbättras relationen mellan dina kollegor/anställda och skapar en öppen och tillitsfull organisationskultur.

Förväntat resultat efter en IDI-profilering med tillhörande återkopplingssamtal:

IDI mäter en persons beteende i tre dimensioner.  Den första dimensionen visar i vilken grad en person upplevs sträva efter att aktivt påverka andra. Den andra mäter den grad av känslomässig kontakt som personen upplevs sträva efter. Dessa två dimensioner kan ställas mot varandra i en matris, som då beskriver fyra så kallade grundbeteendestilar. Beteendestilarna kallas för Motivator, Producer, Processor och Relator efter de styrkor som tydligast är förknippade med stilarna. Alla fyra beteendestilar är lika resultatinriktade och effektiva, men på fyra olika sätt

Den tredje dimensionen – Adaptability – mäter hur mycket en person upplevs förändra/anpassa sitt beteende för att möta andras behov i olika situationer. Att kunna anpassa sitt beteende till andra människors behov i olika situationer påverkar samarbetsförmågan och den personliga effektiviteten. Det är en förmåga som man genom insikt och träning medvetet kan utveckla.

IDI ägs, utvecklas och kvalitetssäkras av IDI Profiling AB.

Erbjudande

Utvecklingsverktyget IDI är digitalt och kompletteras med ett inledande samtal, återkopplingssamtal enskilt eller i grupp samt ett uppföljningssamtal 2-4 månader senare.

Catma AB

Adress:
Hertig Karlsgatan 11b
582 21 Linköping

Org.nr:
559120-3350
F-skattsedel