Hoppa till innehåll

Executive coach

Coaching kan användas i många olika sammanhang
och kan varieras i omfattning utifrån aktuell
frågeställning.

Executive Coaching har målet att utveckla ditt ledarskap och din prestation. Coaching ger dig som ledare en möjlighet att hantera utmaningar, reflektera över ditt ledarskap och se över vad som kan behöva utvecklas för att bli en än mer effektiv ledare.

Coachen är din ”reflektionspartner” och ditt bollplank som med utforskande frågor och samtal hjälper dig som ledare att reflektera och utveckla dina beslut, experimentera med nya sätt att tänka, agera och engagera dig. Genom coachning ges du möjlighet att utveckla dina färdigheter, se ditt uppdrag med nya perspektiv och utvecklas både professionellt och som människa.

Under utmanande tider är kanske behovet än större att stärka din effektivitet och upplevda närvaro, utveckla din anpassningsförmåga och självmedvetenhet samt öka måluppfyllelse och gynnsammare resultat

Executive Coaching är en erfarenhetsutvecklingsprocess som bygger förmågan att möta både kort- och långsiktiga mål. För att kunna bistå dig på bästa möjliga sätt inleds coachprocessen med en individuell bedömning för att utröna din nuvarande situation, dina behov och dina mål. Detta ser över hur just ditt ledarskap kan förädlas. Den individuella bedömningen kompletteras med en IDI-profil.

Executive Coaching leder till ökad självmedvetenhet och en utökad förståelse för hur det egna beteendet och sättet att leda påverkar andra så ökar också din ledarförmåga. När du som ledare är i balans skapas hållbara förutsättningar för högpresterande och engagerade team.

Executive Coaching fungerar gynnsamt för hela organisationen eftersom du som ledare utvecklas. Då coaching är en utvecklande process är det svårt att ge en exakt tidsaspekt på direkt avkastning av en investering i Executive Coaching. Genom att du först tar fram en IDI-profil finns det ett gott underlag för utformandet av din individuella utvecklingsplan för en mer direkt koppling till ROI.

Fotograf: Satu

Erbjudande

Utifrån den individuella bedömningen genomförs 6-10 coachingssamtal som varar 60-90 minuter per tillfälle.

Catma AB

Adress:
Hertig Karlsgatan 11b
582 21 Linköping

Org.nr:
559120-3350
F-skattsedel