Hoppa till innehåll

Coachande ledarskap

Chefen är den enskilt viktigaste faktorn för medarbetarnas
engagemang och utveckling och med ett coachande
förhållningsätt skapas entusiasmen och driv i teamet.

Chefscoaching utgår ifrån att utveckla ett coachande ledarskap utifrån när, var och hur olika ageranden/beteenden kommer till sin rätt i ditt chefsansvar, i ditt ledaruppdrag och som coach för dina medarbetare.

Att vara chef är inte alltid lätt, så mycket förväntningar från medarbetare och uppdragsgivare att brottas med. Därtill kommer yttre faktorer att få hålla sig till som begränsade resurser, resultatkrav, kompetensbrist, ambitiösa verksamhetsmål, regelverk och lagstiftning mm. Chefer är också människor med styrkor och svagheter, med olika fallenhet och beteende. En del är mer visionära, andra är bättre på ordning och reda. Chefscoachning utgår ifrån att utforska och ta tillvara de förmågor och tillgångar som chefen besitter och utforska och utveckla svagheter som identifieras.

Vad är ett coachande ledarskap?

En chef har ett formellt ansvar både gentemot uppdragsgivare och medarbetare. I ditt chefsansvar ska du vara rak, tydlig, sakorienterad, objektiv och värderingsfri, konsekvent och förutsägbar, ha ordning och reda samt vara lojal mot min arbetsgivare/uppdragsgivare. I ditt ledaruppdrag ska du vara inspirerande och engagerad, en visionär och se möjligheter i stället för hinder samt inge förtroende. Men detta räcker inte för att ta till vara medarbetarnas fulla potential, deras unika förmågor, kreativitet och kunskap. Då krävs ett mer coachande förhållningssätt dvs mindre av att peka med hela handen och i stället aktivt lyssna och tro mer på andras förmågor än vad dom tror på sig själva, lyssna till både ord, tonfall och kroppsspråk, möta sina medarbetare värderingsfritt. 

Erbjudande

Professionell coachning utgår ifrån en systematisk metod där vi fokuserar på utforska nuläge, sätta mål, se möjligheter och utforma en handlingsplan.

Coachningen utgår ifrån att utveckla ett coachande ledarskap.

Chefscoaching inleds med att utforska vilket grundbeteende och fallenhet du har. Chefscoaching kan med för del kombineras med utvecklingsverktyget IDI.

Omfattningen av antal coachtillfällen anpassas utifrån behov men för att nå ett bra resultat krävs minst 15 timmar.

Catma AB

Adress:
Hertig Karlsgatan 11b
582 21 Linköping

Org.nr:
559120-3350
F-skattsedel